Bài học

Chữ đợi có thể làm ta hối hận suốt một đời

Chữ đợi có thể làm ta hối hận suốt một đời. Đừng vì chữ “ĐỢI” mà … hối hận không kịp. Thời gian không chờ đợi một ai Trong cuộc sống chúng ta đã chờ đợi không biết bao nhiêu thứ. Đợi con lớn lớn. Đợi kinh tế ổn định. Đợi lãnh tiền lương. Đợi…

Keep Reading
Đức Phật

10 dấu hiệu người có phước đức sâu dày

10 dấu hiệu người có phước đức sâu dày. Bạn cần biết các điều này để hiểu biết về đạo của Đất Trời, để tu dưỡng và phát triển bản thân mỗi ngày. Nếu bạn có những dấu hiệu trong 10 dấu hiệu người có phước đức sâu dày bên dưới. Bạn chắc chắn tích…

Keep Reading