Sách tóm tắt

Tóm tắt sách Cuộc Sống Không Giới Hạn của Nick Vujicic

Tóm tắt sách Cuộc Sống Không Giới Hạn – Review sách Cuộc Sống Không Giới Hạn của Nick Vujicic. Bài viết này sẽ giúp chúng ta thấy được sức mạnh lớn lao từ một con người nhỏ bé Nick Vujicic. Về tác giả sách Cuộc Sống Không Giới Hạn Nick Vujicic sinh ra tại Melbourne,…

Keep Reading
Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý mới: Hướng dẫn từng bước để thành công

Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý mới là yếu tố quan trọng để xây dựng sự nghiệp thành công và đạt được kết quả tốt trong vai trò lãnh đạo. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để phát triển kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý mới.…

Keep Reading