Bài học

Những đức tính cần rèn luyện từ Benjamin Franklin

Những đức tính cần rèn luyện từ Benjamin Franklin: Cách bạn suy nghĩ sẽ quyết định cách bạn hành động. Những tư duy đúng đắn chắc chắn sẽ giúp bạn đạt tới mục tiêu lớn. Benjamin Franklin là một trong những người sáng lập nước Mỹ và nổi tiếng với sự ham hiểu biết ở…

Keep Reading