Bài học

Câu nói hay của Robin Sharma thay đổi hàng triệu người

Câu nói hay của Robin Sharma thay đổi hàng triệu người mà bạn cần đọc ngay. Những bài học sâu sắc mà Robin Sharma để lại xứng đáng để chúng ta học tập, rèn luyện và áp dụng vào trong cuộc sống. Robin Sharma là một luật gia danh giá của trường Luật Dawhousie, Canada.…

Keep Reading