Bài học

Chữ đợi có thể làm ta hối hận suốt một đời

Chữ đợi có thể làm ta hối hận suốt một đời. Đừng vì chữ “ĐỢI” mà … hối hận không kịp. Thời gian không chờ đợi một ai Trong cuộc sống chúng ta đã chờ đợi không biết bao nhiêu thứ. Đợi con lớn lớn. Đợi kinh tế ổn định. Đợi lãnh tiền lương. Đợi…

Keep Reading