Bài học

Sức mạnh của lời khen và câu chuyện về thiên tài Thomas Edison

Sức mạnh của lời khen và câu chuyện về thiên tài Thomas Edison. Lời khen luôn khiến cho những hành vi tốt được tăng lên và những hành vi xấu giảm đi. Nó thay đổi hoàn toàn một người. Lời khen có thể biến con người từ một người bình thường trở nên phi thường.…

Keep Reading