Sách tóm tắt

Tóm tắt sách Bài Giảng Cuối Cùng của Giáo sư Randy Pausch

Tóm tắt sách Bài Giảng Cuối Cùng – Review sách Bài Giảng Cuối Cùng và những bài học sâu sắc của Giáo Sư Randy Pausch trước lúc mất. Bài giảng cuối cùng là quyển sách hay nên đọc mang đến cho người đọc bài học về sự quý trọng thời gian trước khi quá muộn!…

Keep Reading
Sách tóm tắt

Tóm tắt sách Cuộc Sống Không Giới Hạn của Nick Vujicic

Tóm tắt sách Cuộc Sống Không Giới Hạn – Review sách Cuộc Sống Không Giới Hạn của Nick Vujicic. Bài viết này sẽ giúp chúng ta thấy được sức mạnh lớn lao từ một con người nhỏ bé Nick Vujicic. Về tác giả sách Cuộc Sống Không Giới Hạn Nick Vujicic sinh ra tại Melbourne,…

Keep Reading