Sách tóm tắt

Tóm tắt sách Bài Giảng Cuối Cùng của Giáo sư Randy Pausch

Tóm tắt sách Bài Giảng Cuối Cùng – Review sách Bài Giảng Cuối Cùng và những bài học sâu sắc của Giáo Sư Randy Pausch trước lúc mất. Bài giảng cuối cùng là quyển sách hay nên đọc mang đến cho người đọc bài học về sự quý trọng thời gian trước khi quá muộn!…

Keep Reading