Kinh doanh

Bài học quý cho người xây dựng đại nghiệp

Bài học quý cho người xây dựng đại nghiệp: 5 triết lý quản trị tài nguyên nhân lực “trên thuận ý trời, dưới hợp lòng người” của nhà Thục Hán. Lưu Bị vốn dĩ bản thân là một nhà khởi nghiệp từ tay trắng xây dựng sự nghiệp, không một xu dính túi, những người…

Keep Reading