Bài học

8 bài học quý báu từ tổng thống Mỹ Abraham Lincoln

8 bài học quý báu từ tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Abraham Lincoln (Tổng thống thứ 16 của Mỹ) được suy tôn là ‘Người giải phóng vĩ đại’ bởi những tư tưởng của ông đã giúp rất nhiều người chiến thắng chính mình. Ông là một tấm gương sáng về tinh thần khát khao học…

Keep Reading